Takako Shimuras roman serie Happy-Go-Lucky Days (Dounika Naru Hibi) kommer som anime film i de japanske biografer til sommer 2020.

Læs mere

Kategoriseret i: