Kære medlemmer

Så er der gået et år for vores forening AIOdense, og det er derfor blevet tid til at holde en generalforsamling. Du er som medlem af foreningen inviteret med, og vi opfordrer dig til at komme og være med til at sikre din indflydelse på AIOdenses fremtid.

Generalforsamlingen finder sted den 11.05.18 på Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, kl. 17:00.

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskab
5) Kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af kasserer
9) Valg af bestyrelse
10) Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Før og efter generalforsamlingen er der selvfølgelig den sædvanlige hygge, nyheder osv.

 

Note: Billedet er godt nok vice admiraler, men tæt på at være en general forsamling

Kategoriseret i:

Tagged i:

, ,