Så er over 300 indlæg rettet til og lagt op på den ny side. Jeg arbejder kraftigt på at komme igennem bunken, så alt fra den gamle side ender på den ny, men da jeg indtil videre kun er omkring 1/10 del igennem vil det tage nogen tid endnu. Jeg håber at I kan leve med dette og vil have af glæde af siden i arbejdsperioden.

Kategoriseret i:

Tagged i:

, ,