Japans har for nyligt have succes med at trække naturgas ud af undergrunden og satser nu på at blive en stor spiller på markedet inden for de næste fem år. Deres lagre af metan hydrat (eller metan klatrat) er et solidt lager af metan gas i store mængder på havbunden, hvilket ved udvinding af natur gas.

Reserverne forventes at række “i 100 år” (hvis de ikke eksporterer det hele inden da). Eksperterne udtaler også at nogle af lagrene er fornyende.

Som landkortet viser er aflejringerne på Stillehavs siden af Japan, så de evige problemer med Kina og Korea i forhold til havgrænserne er undgået. Det forventes dog også at der er store lagre i problem områder som Senkaku øerne, de Nordlige Territorier og Takeshima.

Kilde Sankaku Complex (ADVARSEL! Siden indeholder materiale der er 18+)

Kategoriseret i: