Jeg tænkte der var flere læsere der går op i cosplay, men ikke følger J-popcons officielle kanaler tæt, så jeg deler deres seneste besked, der har stor betydning for “alvoren” af deres cosplay konkurrence – for nogen i hvert fald. Hvis jeg ser interesse skal jeg nok lede den slags videre fremad.

.: WORLD COSPLAY SUMMIT :. (English below)

Vi har siden 2007 deltaget i World Cosplay Summit i Nagoya, Japan – vores første udenlandske kvalifikation, som vi har været meget stolte af at kunne være med til, og som vores cosplayere har elsket at deltage i år efter år.

Desværre må vi meddele, at vi fra i år ikke kommer til at deltage i World Cosplay Summit. Dette skyldes deres fortsatte samarbejde med Saudi-Arabien i forbindelse med deres WCS Exhibition-event i landet, som de første gang afholdt sidste år, og som de kommer til at afholde igen i år. Vi deltog ikke sidste år, og vi havde håbet på, at World Cosplay Summit ikke ville fortsætte dette samarbejde efter den kritik og de bekymringer, der opstod som følge af eventet sidste år. Derfor var det med både ærgrelse og skuffelse, at vi modtog invitationen til dette nye event igen.

WCS er et event, der normalt skaber mulighed for kulturel udveksling på tværs af landegrænser, og det er noget, vi har værdsat i alle disse år. I Nagoya har vi netop kunne møde cosplayere fra hele verden, og Japan har dermed fungeret som et neutralt mødested, hvor alle har kunne mødes i sikkerhed og dyrke det, som vi alle elsker: cosplay.

For cosplay er for alle; men under de nuværende omstændigheder er Saudi-Arabien ikke et land for alle. Vi er intet uden vores gæster, og vores community består af mennesker af alle slags – mænd, kvinder, nonbinære, LGBTQ+ i alle former, og meget få af disse kan opholde sig sikkert i Saudi-Arabien, som landet og dets love er på nuværende tidspunkt. Vi vil altid sætte vores community og vores gæster først – og at støtte Saudi-Arabien ville være det modsatte af dette.

Vi håber, at landet en dag vil blive sikkert for kvinder, LGBTQ+ og minoriteter, men som det er nu, er det ikke tilfældet, og vi kan ikke støtte op om en kvalifikation, der vælger at se bort fra dette. Vi er skuffede over WCS’ samarbejde og håber ligeledes, at de vil genoverveje det. Indtil da vil vi dog ikke deltage i kvalifikationen.

World Cosplay Summit er blevet informeret om vores beslutning herom. Vi er i gang med at indgå aftaler med nye kvalifikationer, hvilket der vil blive meldt yderligere ud om, når alt er på plads.

🌸

Since 2007, we have participated in World Cosplay Summit in Nagoya, Japan – our first international qualification, which we have been very proud of taking part in, and which our cosplayers have loved participating in year after year.

Unfortunately, we have to announce that we will not be participating in World Cosplay Summit from this year onward. This is due to their continued collaboration with Saudi Arabia in relation to their WCS Exhibition event held in the country. We did not participate last year and we had hoped that World Cosplay Summit would not continue the collaboration following the critique and worries that arose because of last year’s event. So, we were both frustrated and disappointed when we received the invitation to this new event once again.

WCS is an event that normally creates opportunities for cultural exchange across borders, which is something that we have appreciated through all these years. In Nagoya, we could meet cosplayers from all over the world and, in that way, Japan has been a neutral meeting place where everyone could safely meet and enjoy what we all love: cosplay.

Cosplay is for everyone – but under the current circumstances, Saudi Arabia is not a country for everyone. We are nothing without our guests and our community consists of people of all kinds – men, women, nonbinary, LGBTQ+ in all shapes and sizes, and very few of these can safely visit Saudi Arabia with how the country and its laws currently work. We will always put our community and our guests first – and to support Saudi Arabia would be the opposite.

We hope that the country will one day become safe for women, LGBTQ+, and minorities, but with the way things currently are, this is not the case, and we cannot support a qualification that chooses to disregard this. We are disappointed in WCS’ collaboration and we also hope that they will reconsider it. Until then, we will not participate in the qualification.

World Cosplay Summit has been informed about this decision. We are currently making arrangements with new qualifications, about which we will make further announcements when everything is settled.

Kategoriseret i:

Tagged i:

, ,