En skribent hos BBC argumenterer for at en af hovedgrundene til at Japans befolkning falder drastisk, den vil være halveret ved indgangen til det næste århundrede, er at mændene hellere bruger tid på spil, anime og manga end kvinder.

Der er dog flere huller i hans argumentation, men der er mange der mener at “planteæder mænd”, der er sky og bange for at involvere sig med andre og være mere udadvendte og aggressive, er et voksende problem derovere. At der er mange andre faktorer der spiller ind på den negative befolkningstilvækst ser BBC skribenten hurtigt væk fra, omend de nok reelt vil være mere betydningsfulde end de sky mænd.

Artiklen på BBC
Tak til Japanator for at gøre mig opmærksom på artiklen.

Kategoriseret i:

Tagged i: